سمینارهای یک روزه ژنتیک پزشکی تشخیصی-تحقیقی- کمیته اجرایی
کمیته اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/7 | 
کمیته اجرایی، فنی و پشتیبان سمینار/وبینار هفتم ژنتیک پزشکی:

- دکتر فرزین رضاعی
- دکتر فرخنده  بهجتی 
- دکتر جواد کریمزاد حق
- دکتر بهرام نیکخو
- دکتر ابراهیم قادری
- دکتر بهزاد محسن پور
- دکتر فرزام بیدار پور
- دکتر خالد رحمانی
- دکتر محمد فتحی
- دکتر آرزو فلاحی
- دکتر آرش پولادی
- دکتر اسعد آذرنژاد
- دکتر فریدون عبدالملکی
- مهندس سالار شادمان
- مهندس کمال زیباسرشت
- مهندس اقبال خاطری
- ماجد آریا پور
- دکتر شهرام شریفی
- مهندس میلاد رستمی
- مهندس حمیدرضا عبدالملکی
- مهندس جلیل آدابی
- مهندس مجتبی ساعد پناه
- فاطمه ملایی
- مهندس شهرام صادقی
- دکتر اسماعیل رحیمی
- دکتر نیکو درویشی
- شب بو خدایاری
- سارا خالدی
- یدالله فاتحی
- نبی برومندی
- صادق رفیع پور
- محمد فرح یار
- جمال نقشبندی
- ابراهیم عبدالعظیمی
- امیر ساعدی
- اسعد اولیایی


نشانی مطلب در وبگاه سمینارهای یک روزه ژنتیک پزشکی تشخیصی-تحقیقی:
http://medical-genetics-seminar.ir/find.php?item=1.59.21.fa
برگشت به اصل مطلب